Whatsapp'tan Soru Sor
Whatsapp İletişim Hattı

3. Sınıf Bilsem Başvuru Formu

3. Sınıf Bilsem Başvuru Kaydı

Bilsem Başvuru Formu Kaydı

Bilsem Başvuru Formu Kayıtı

4. BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNE ÖĞRENCİ SEÇİM SÜRECİ


1. Tüm ülke genelinde 17 Ekim - 11 Kasım 2016 tarihleri ​​arası 1, 2 ve 3. sınıfların öğretmenleri özel yetenekli öğrencilerin özellikleri, özel yetenekli öğrencilere özel eğitim hizmetleri, bilim ve sanat merkezleri ve bu merkezlere öğrenci seçim süreci ile ilgili bilgilendirme eğitiminden geçirilecektir.

2. İl tanılama sınav komisyonu tarafından planlanacak eğitimler bilim ve sanat merkezleri ile rehberlik ve araştırma merkezi yöneticileri ve öğretmenleri tarafından verilecektir.

3. İl Milli Eğitim Müdürlükleri öğretmenlere yönelik bilgilendirme eğitimleri ile ilgili planlama ve ulaşılan öğretmen sayıları düzenlemesi ek-1 formunu doldurarak 18.11.2016 tarihine kadar resmi yazı ile Özel Müdürlüklere bilgi verecektir.
4. Sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanlarına göre bilim ve sanat merkezlerine
aday gösterilen öğrencilerin seçimi 3 aşamada gerçekleşmektedir:

a. Gözlem formlarının yetenek alanlarına göre doldurulması,

b. Grup tarama uygulaması,

c. Bireysel değerlendirme aşaması.

5. Grup tarama uygulamasında, genel yönetmenliğe göre yetenek alanlarına göre (genel zihinsel, resim ve müzik) belirlenen barajı geçen öğrenciler yine yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacaktır.
6. Bireysel değerlendirmeler genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında ayrı ayrı yapılmaktadır. Bireysel için değerlendirme aşamasında olan genel müdürlük tarafından

belirlenen barajı geçen öğrenciler bilim ve sanat merkez yerleşmeye hak kazanacaktır.

4.1. Öğrencilerin Aday Gösterilme Süreci
1. 2016-2017 eğitim öğretim ilkokul 1, 2 ve 3. sınıfa devam edip genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarının akranlarından ileri dereceden farklılık gösterdiği düşünülen öğrencilerin sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilmesiyle bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçimi süreci başlayacaktır .

 

2. 1. 2. ve 3. sınıf düzeyinde olup sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilen öğrencilerin yetenek alanlarına (genel zihinsel, resim, müzik) göre gözlem formları 14 Kasım - 09 Aralık 2016 tarihleri ​​arasındaki e-okul sistemi üzerinden şekli 1'de belirtilen aşamalar izlenerek doldurulacaktır.

Şekil 1.


3. Bir öğrenci en fazla iki yetenek alanından aday gösterilebilecektir. Örneğin; genel zihinsel- resim, genel zihinsel-müzik, resim-müzik. Öğrenci bir önceki eğitim öğretim yılında bir yetenek alanından BİLSEM’e kayıt hakkı kazanmış ise bu yıl da başka bir yetenek alanından aday gösterilebilir.
4. Gözlem formlarında yer alan ortak soruların cevaplandırılmasından sonra, öğrencinin aday gösterildiği yetenek alanındaki becerisini ölçen sorular da sınıf öğretmeni tarafından cevaplandırılacaktır.
5. Gözlem formu doldurulduktan ve kaydetme işlemi tamamlandıktan sonra, raporlama butonundan öğrencinin aday gösterildiği yetenek alanları ile ilgili iki çıktı alınarak aday gösteren sınıf öğretmeni ve okul idarecisi tarafından imzalanacaktır. Okul idaresi raporun bir örneğini imza karşılığında veliye teslim edecek, bir örneğini okulda muhafaza edecektir.
6. 1, 2, ve 3. sınıfa devam edip yetenek alanlarına göre aday gösterilen ve e-okul sistemi üzerinden gözlem formu doldurulan öğrencilerin hangi yetenek alanından aday gösterildikleri 12-16 Aralık 2016 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3. Bir öğrenci en fazla iki yetenek alanından aday gösterilebilecektir. Örneğin; genel zihinsel- resim, genel zihinsel-müzik, resim-müzik. Öğrenci bir önceki eğitim öğretim yılında bir yetenek alanından BİLSEM’e kayıt hakkı kazanmış ise bu yıl da başka bir yetenek alanından aday gösterilebilir.
4. Gözlem formlarında yer alan ortak soruların cevaplandırılmasından sonra, öğrencinin aday gösterildiği yetenek alanındaki becerisini ölçen sorular da sınıf öğretmeni tarafından cevaplandırılacaktır.
5. Gözlem formu doldurulduktan ve kaydetme işlemi tamamlandıktan sonra, raporlama butonundan öğrencinin aday gösterildiği yetenek alanları ile ilgili iki çıkış alınarak aday göster sınıf öğretmeni ve okul idarecisi ile imzalanacaktır. Okul idaresi raporun bir örneğini imza karşılığında veliye teslim tamamlama, bir örneğini okulda muhafaza edecektir.
6. 1, 2 ve 3. sınıfa devam edip yetenek alanlarına göre aday gösterilen ve e-okul sistemi öğrenci kapasitesi öğrencilerin hangi alanda alan aday gösterildikleri 12-16 Aralık 2016 tarihinde http://www.meb.gov.tr ​​internet adresinden yayımlanacaktır.