Whatsapp'tan Soru Sor
Whatsapp İletişim Hattı

3. Sınıf Bilsem Müzik Sınavı

3. Sınıf Bilsem Müzik Soruları

3. Sınıf Bilsem Müzik Sınavı

3. Sınıf Bilsem Müzik Sınavı

MABİ Testi Nedir?

Açılımı Müzik Yeteneği Alanında Bireysel İncelemedir

Bilsem sınavından sınava girecek öğrencilerin bölümüne mabi denmektedir. Mabi Bilim ve sanat merkezi sınav bölgesi için başvuran sınavın adıdır. Mabi sınavına giren  öğrenciler  kazanması dahilinde Müzik Yeteneği Alanında Bireysel İnceleme (MABİ) Nasıl Olur?

MABİ, bir anlamda Güzel Sanatlar Lisesi veya Konservatuvara girişte yapılan mülakatı (seçmeleri) gibi yapılır. Müzik alanındaki uzmanlardan bir komisyon oluşturur. MABİ ye öğrenciler, okulları ile ile incelemeye girecekleri  yer , tarih ve saat bildirilir. Gereken belgelerle araç seçimi yapmak, araç gereçler kullanmak, öğrencilerin bilgisine sunmak.

Bilsem Müzik Sınavı Nasıl Olur

Bilsem Müzik Sınavında Neler Sorulur

Bilsem Müzik Sınavında Neler Çıkar

Müzik yetenek / beceri rating komisyonu üyeleri
Müzik Bölümü özel yetenekli olduğu düşünülen öğrencilerin tanılanmaları ile ilgili iş ve vasıl yürütmek üzere oluşturulan komisyon;
a) Üniversitelerin,
b) Konservatuvarların,
c) Güzel sanatlar liselerinin,
ç) Bilim ve Sanat Merkezlerinin,
ilgili alan öğretmenlerinden almak için en az 5 üyeden oluşur.
Müzik yetenek / beceri değerlendirme komisyonun görevleri Müzik yetenek / beceri değerlendirmesi komisyonunun görevleri şunlardır: 

a)  Müzik alanında

Aday gösterilen öğrencilerin bireysel incelemelerini Özel
Eğitim ve  Rehberlik  Hizmetleri Genel Müdürlüğüne belirlenen ölçütler
doğrultusunda yapmak.

b) Değerlendirme sonuçlarına göre oluşturululan öğrenci listeleri il tanılama
sınav komisyonuna göndermek.

Bilsem Müzik  Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirme Kriterleri

1.  Müzik yetenek  alanı bireysel puantırinde;

a)  Bilsem Müzik yetenek  alanı günde 4 oturum şeklinde alınacak öğrenciler her oturumda 10 kişilik gruplar halinde etkinliğe alınır. Tanıdıkça bilgi tanımak.

b) Etkinlikte piyanodan ses ve ezgi tekrarı, şarkı söyleme, ritimle eşlik etme, müzikal üretkenlik ile çalışmaya öğrencinin hazırlanması.

c) Grup etkinliğinde sonra öğrenciler bireysel olarak değerlendirmek için alınır.

2. Müzik yetenek alanında bireysel değerlendirme aşamasında;

a) 1 ve 2. sınıflarda “İşitme”, “Şarkı Söyleme” ve “Müzikal Üretkenlik” ile ilgili kriterler esastır.

b) 3 ve 4. sınıflarda “İşitme”, “Şarkı Söyleme”, “Müzikal Üretkenlik” ve “Çalgı Çalma” ile ilgili kriterler esastır.

3. Komisyon tarafından verilen puanların en yüksek ve en düşük olanları silinecek ve kalan üç notun ortalaması alınarak “Aday Puanı” oluşturulacaktır.

4. Komisyon üyeleri yönerge kapsamında olacaktır. Her komisyon 5 kişiden oluşacaktır.

5. Komisyonlarda adayların birinci dereceden akrabalarının olmaması göz önünde bulundurulacaktır.

6. Komisyon üyeleri sınav esnasında gözetmenlik yapmayacak ancak ancak gözetmenleri koordine amaçlı sınav binasında görevlendirilecektir.

7. Komisyon üyelerinin aynı salonda birlikte çalışmalarının hızlı ve bütüncül bir değerlendirme açısından önemli olduğu göz önünde bulundurulduğundan değerlendirme sürecinde komisyon üyeleri (ortalama üç gün) görevli izinli sayılacaklardır.

1. ve 2. Sınıflar Öğrenci Değerlendirme Kriterleri

A. Bilsem İşitme

1. Tek Ses 5x2 10 Puan

2. Çift Ses 2x3 6 Puan

3. Ezgi 2x10 20 Puan

4. Ritim 2x12 24 Puan

TOPLAM 60 Puan

B. Bilsem Şarkı Söyleme

1. Ses Rengi, Gürlüğü, Genişliği 5 Puan

2. Doğru ve Temiz Seslendirme 10 Puan

3. Aktarılan Tonda Doğru ve Temiz Seslendirme 10 Puan

TOPLAM 25 Puan

C. Bilsem Müzikal Üretkenlik 15 Puan

TOPLAM 15 Puan

GENEL TOPLAM 100 Puan

AÇIKLAMALAR A. 1 ) Kalın La-İnce Do aralığında 5 adet tek ses sorulacaktır. Öğretmenin piyanodan "NA" hecesi ile verdiği sesi öğrenci taklit ederek verecektir.

Sesler öğrencinin ses genişliğine uygun olacaktır.

A. 2 ) Küçük Üçlü, Büyük Üçlü, Tam Dörtlü ve Tam Beşli aralıklarından 2 adet çift ses sorulacaktır. Aralıklar öğrencinin ses genişliğine uygun olacaktır.

A. 3 ) Komisyon tarafından 4 majör ton, 4 minör tonda ezgi hazırlanacaktır. 1 adet Majör ton, 1 adet Minör tondan oluşan 2 adet ezgi sorulacaktır. Ezgilerde ritim 2/4 lük olup, ikilik, dörtlük, sekizlik nota değerleri kullanılacaktır. Ezgiler 2 ölçüden oluşacak ve öğrencinin ses genişliğine uygun olacaktır.

A. 4 ) Dörtlük, sekizlik ve onaltılık değerlerden oluşan 2 adet ritim sorulacaktır. Her biri 12 puandan oluşan ritimler; dörtlük, iki sekizlik, dört tane onaltılık, bir sekizlik iki onaltılık, iki onaltılık bir sekizlik gibi ritim kalıplarından oluşacaktır. Bir ritim diktesinde; tüm kalıplar kullanılarak 3 adet dörtlük nota değerini oluşturan ritim kalıpları sorulacaktır. Öğrenci cevapladığı her ritim kalıbı için puan alacaktır.

B. 1 ) Seslendirilecek herhangi bir şarkıda, sesin rengine, gürlüğüne, genişliğine göre puanlama yapılacaktır.

B. 2 ) Seslendirilecek herhangi bir şarkıda, doğru ve temiz seslendirmeye göre puanlama yapılacaktır.

B. 3 ) Seslendirilecek herhangi bir şarkı, öğrencinin ses genişliği dahilinde başka bir tona aktarılacaktır ve bu tonda doğru ve temiz seslendirmesine göre puanlama yapılacaktır. 

C) Öğrencinin sunduğu ayrıcalıklar (5 Puan), verilen bir dörtlüğün ezgilendirilmesi (5 Puan), verilen bir ritmin tamamlanması (5 Puan) istenerekğer yapılacaktır.

NOT: A ve C maddeleri için komisyon'dan farklı ses genişliğinde 4 grup soru hazırlanacaktır. Öğrenciye sorulacak sorular öğrencinin kurula girdiği sorulardan oluşuyor. Komisyon 5 kişiiden oluşacaktır. Komisyon tarafından verilen puanların en yüksek ve düşük oranları çıkartılıp, kalan 3 puanın ortalaması hesaplanarak toplam puan oluşturacaktır.

Bilim ve Sanat Merkezi Müzik Sınavı Nasıl Olur

Bilim ve Sanat Merkezi Müzik Sınavında Neler Sorulur

Bilim ve Sanat Merkezi Müzik Sınavında Neler Çıkar