Whatsapp'tan Soru Sor
Whatsapp İletişim Hattı

Bilsem

Bilim ve Sanat Merkezi

Bilsem 2018 Sınav Kayıtları Başladı

2018 BİLSEM SINAVI KAYITLARI

İÇİNDEKİLER 

1.  BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ

2.    GENEL AÇIKLAMALAR VE BAŞVURU ŞARTLARI

İL TANILAMA SINAV KOMİSYONLARININ KURULMASI VE GÖREVLERİ

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNE ÖĞRENCİ SEÇİM SÜRECİ

4.1. Öğrencilerin Aday Gösterilme Süreci

4.2. Bilsem Tablet Bilgisayar Grup Tarama Uygulama Süreci ve Sonuç Açıklama

4.3. Bireysel Değerlendirme ve Sonuç Açıklama

4.3.1. Genel Zihinsel Yetenek Alanında Bireysel Değerlendirme

4.3.2. Resim Yetenek Alanında Bireysel Değerlendirme

4.3.3.  Müzik Yetenek Alanında Bireysel Değerlendirme

4.4. Bilim ve Sanat Merkezlerine Yerleştirme ve Kayıt İşlemleri

SINAV İTİRAZLARI

Bilsem Tablet Bilgisayar Grup Tarama Uygulamasına İtiraz

Bireysel Değerlendirme İtiraz

 Bilsem Ücretsiz Online Demo Ders İçin Tıklayınız

TARİH

İŞLEM

23.10.2017

31.10.2017

İl Tanılama Sınav Komisyonunun Kurulması

24.10.2017

10.11.2017

Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğrenci Seçimi ile İlgili İşlemler Hakkında Bilgilendirme Toplantılarının Yapılması

13.11.2017

29.11.2017

Ø Grup Tarama Uygulaması Giriş Ücretlerinin Banka Hesabına Yatırılması

Ø Öğrenci Gözlem Formlarının Sınıf Öğretmenleri Tarafından e‐Okul Sisteminde Doldurulması

04.12.2017

08.12.2017

Gözlem Formu Doldurulan Öğrencilerin http://www.meb.gov.tr İnternet Adresinden İlan Edilmesi ve Gerekli Düzeltmelerin Yapılması

11.12.2017

22.12.2017

Grup Tarama Uygulamasına Girecek Öğrencilerin MEBBİS/BİLSEM İşlemleri Modülü Üzerinden Uygulamaların Yapılacağı Merkezlere İl Tanılama Sınav Komisyonu Tarafından Yerleştirilmesi

26.12.2017

05.01.2018

Grup Tarama Uygulamasına Girecek Öğrencilerin Giriş Belgelerinin e‐Okul Sistemi Üzerinden Verilmesi

06.01.2018

04.03.2018

Grup Tarama Uygulamalarının Yapılması

09.03.2018

Grup Tarama Uygulama Sonuçlarının http://www.meb.gov.tr Adresinden İlan Edilmesi

12.03.2018

16.03.2018

Grup Tarama Uygulama Sonuçlarına İtiraz

19.03.2018

30.03.2018

Grup Tarama Uygulama Sonuçlarına İtirazların Değerlendirilmesi

14.03.2018

26.03.2018

Bireysel Değerlendirmeye Hak Kazanan Öğrencilerin Randevularının İl Tanılama Sınav Komisyonu Tarafından MEBBİS/BİLSEM İşlemleri Modülü Üzerinden Düzenlenmesi

27.03.2018

Bireysel Değerlendirmeye Alınacak Öğrencilerin e‐Okul Sistemi Üzerinden Giriş Belgelerinin Verilmesi

02.04.2018

08.06.2018

Bireysel Değerlendirmelerin Yapılması

20.06.2018

Bireysel Değerlendirme Sonucunda “Bilim ve Sanat Merkezleri”ne Kayıt Hakkı  Adresinden Duyurulması

21.06.2018

27.06.2018

Bireysel Değerlendirme Sonuçlarına İtiraz

 

 Bilsem Ücretsiz Online Demo Ders İçin Tıklayınız

KISALTMALAR VE TANIMLAR

 

MEB

Millî Eğitim Bakanlığı

Genel Müdürlük

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

BİLSEM

Bilim ve Sanat Merkezi

MEBBİS

Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemi

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ 

Bilsem

 

1. BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ  Bilim ve sanat merkezleri; okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel  yetenekli  öğrencilerin  (resim,  müzik  ve  genel  zihinsel  yetenek)  örgün  eğitim  kurumlarındaki  eğitimlerini  aksatmayacak  şekilde  bireysel  yeteneklerinin  farkında  olmalarını  ve  kapasitelerini  geliştirerek  en  üst  düzeyde  kullanmalarını  sağlamak  amacıyla  açılmış  olan  bağımsız  özel  eğitim  kurumlarıdır.  Bu  merkezlerde  öğrenciler  uyum, destek eğitimi, bireysel yetenekleri fark ettirme, özel yetenekleri geliştirme ve  proje üretimi/yönetimi alanlarında düzenlenmiş eğitim programlarına alınırlar.   Özel yetenekli öğrencilerin kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve  topluma  katkıda  bulunabilmeleri  için  okullarda  verilen  eğitimin  ötesinde  farklılaştırılmış  bir  eğitim  programı  sunan  bilim  ve  sanat  merkezleri,  81  ilde  116  merkezde  hizmet  vermektedir.  

2. GENEL AÇIKLAMALAR VE BAŞVURU ŞARTLARI 

1. Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçimi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel  Müdürlüğü  tarafından her yıl belirlenen sınıf seviyesine ve uygulama takvimine göre  yapılacaktır. 

2.  2017‐2018  eğitim  öğretim  yılında  Özel  Eğitim  ve  Rehberlik  Hizmetleri  Genel  Müdürlüğü tarafından bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçme işlemi 1, 2 ve 3. sınıf  seviyelerinde aşağıdaki sıra izlenerek yapılacaktır: 

a) Tablet bilgisayarla grup tarama uygulaması 

b)  Grup  tarama  uygulamasında  başarılı  olan  öğrencilerin  yetenek  alanlarına  göre  bireysel değerlendirmeye alınması 

3. Tablet bilgisayar ile yapılan grup tarama uygulaması, hafta sonu beş oturum şeklinde  yapılacak olup öğrenciler kendisine bildirilen tarih ve saatte ilgili oturuma katılacaktır. 

4. Grup tarama uygulamasında başarılı olan öğrenciler yetenek alanlarına göre  (genel  zihinsel,  resim  ve  müzik  yetenek)  kendisine  bildirilen  tarih  ve  saatte  bireysel  değerlendirmeye alınacaktır.  

5. Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçim süreci ile ilgili iş ve işlemler il  tanılama  sınav komisyonları tarafından yürütülecektir.  

3.İL TANILAMA SINAV KOMİSYONLARININ KURULMASI VE GÖREVLERİ 

1. Her eğitim öğretim yılında bilim ve sanat merkezlerine yerleştirilecek öğrencilerin  tanılama süreçleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere il tanılama sınav komisyonları  oluşturulur.  

2. İl tanılama sınav komisyonları; 

a) Özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinden sorumlu millî eğitim müdür yardımcısı/şube  müdürü başkanlığında, 

b) BİLSEM müdürleri,  

c) Rehberlik ve araştırma merkezi müdürü olmak üzere en az üç üyeden oluşur.  

3. İl tanılama sınav komisyonunun görevleri şunlardır:  

a) Genel zihinsel ve özel yetenek/beceri alanında, bireysel değerlendirmeye alınacak  öğrencilerle ilgili tanılama sürecini yönetmek 

b) Görsel sanatlar yetenek/beceri değerlendirme komisyonu ile müzik yetenek/beceri  değerlendirme komisyonunu oluşturmak 

c) Resim ve müzik alanında değerlendirmeye alınacak öğrenci sayısını dikkate alarak bir  veya birden fazla komisyon oluşturmak 

ç) Üniversitelerin ilgili bölümleri, konservatuvarların öğretim üyeleri ve güzel sanatlar  lisesi  öğretmenleri  öncelikli  olmak  üzere  resim  ve  müzik  alanında  yeterli  sayıda  öğretmen görevlendirerek komisyonun oluşumunu sağlamak 

d)  Bireysel  değerlendirme  sürecinde  görevlendirileceklerin  onay  ve  izin  işlemlerini  yürütmek   

e) Bireysel değerlendirme süreci için uygun sınav ortamı sağlamak 

f) Bireysel değerlendirme sonuçlarına göre oluşturulan sıralı öğrenci listesini Bakanlığa  göndermek 

4. BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNE ÖĞRENCİ SEÇİM SÜRECİ 

1. Ülke genelinde 24 Ekim‐10 Kasım 2017 tarihleri arasında 1, 2 ve 3. sınıfların dersine  giren  sınıf  öğretmenlerine;  özel  yetenekli  öğrencilerin  özellikleri,  özel  yetenekli  öğrencilere sunulan özel eğitim hizmetleri, bilim ve sanat merkezleri ve bu merkezlere  öğrenci seçim süreci ile ilgili bilgilendirme eğitimi verilecektir. 

2. İl  tanılama  sınav  komisyonu  tarafından  planlanacak  eğitimler;  bilim  ve  sanat  merkezleri  ile  rehberlik  ve  araştırma  merkezi  yöneticileri/öğretmenleri  tarafından  verilecektir. 

3. Sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanlarına göre bilim ve sanat merkezlerine  aday gösterilen öğrencilerin seçimi 3 aşamada gerçekleşecektir:

a. Gözlem formlarının yetenek alanlarına göre doldurulması 

b. Grup tarama uygulaması 

c. Bireysel değerlendirme

4. Grup  tarama  uygulamasında  Genel Müdürlük  tarafından  yetenek  alanlarına  göre  (genel zihinsel, resim ve müzik) belirlenen puan barajını geçen öğrenciler yine yetenek  alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacaktır.  

5. Bireysel değerlendirmeler genel  zihinsel,  resim ve müzik yetenek alanlarında ayrı  ayrı  yapılmaktadır.  Bireysel  değerlendirme  aşamasında  Genel  Müdürlük  tarafından  belirlenen  puan  barajını  geçen  öğrenciler  bilim  ve  sanat merkezine  yerleşmeye  hak  kazanacaktır. 

ÖNEMLİ: Tablet bilgisayar üzerinden yapılacak grup tarama uygulamasında tüm  yetenek alanları için ortak sorular sorulmaktadır.   

4.1. Öğrencilerin Aday Gösterilme Süreci

1. 2017‐2018 eğitim öğretim yılında ilkokul 1, 2 ve 3. sınıfa devam edip genel zihinsel,  resim  ve  müzik  yetenek alanlarında  akranlarından  ileri  düzeyde  farklılık  gösterdiği  düşünülen  öğrencilerin  sınıf  öğretmenleri  tarafından  aday  gösterilmesiyle  bilim  ve  sanat merkezlerine öğrenci seçim süreci başlayacaktır.  

2. Sınıf öğretmeni tarafından aday gösterilen öğrencinin velisi; uygulama ücreti olarak  KDV dâhil  50  TL’yi  (elli  Türk  lirası)  aşağıdaki  seçeneklerden  birini  kullanarak  13‐29  Kasım  2017  tarihleri  arasında  yatıracaklardır.  Uygulama  ücreti  yatırıldıktan  sonra  gözlem formları sınıf öğretmeni tarafından e‐okul sistemi üzerinden doldurulacaktır.   MEB  Destek  Hizmetleri  Genel  Müdürlüğü  Döner  Sermaye  İşletmesinin  T.C.  Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankasından herhangi  birine kurumsal tahsilat programı aracılığıyla yatırılabilir.    Vakıflar  Bankası,  Ziraat  Bankası  ya  da  Halk  Bankası  ATM’lerinden,  Vakıflar  Bankası  internet  bankacılığı,  Halkbank  internet  bankacılığı,  Ziraat  Bankası  internet bankacılığı üzerinden yatırabilir.    Vakıflar Bankası şubeleri üzerinden yatırılabilir.   Ayrıca,  tüm  banka  kredi  kartları  ile  https://odeme.meb.gov.tr/   internet  adresinden  ödeme  yapılabilir.  (Not:  Ödeme  ekranındaki  yönlendirmeler  dikkatlice okunarak takip edilmelidir.) 

 Bilsem Ücretsiz Online Demo Ders İçin Tıklayınız

Bilsem SınavıBilsem KayıtlarıBilsem Başvuruları2018 BilsemBilsem Kayıt

 Bilsem Ücretsiz Online Demo Ders İçin Tıklayınız

4. Bir öğrenci en  fazla iki yetenek alanından aday gösterilebilecektir. Örneğin genel  zihinsel ‐ resim, genel zihinsel ‐ müzik, resim ‐ müzik. Öğrenci bir önceki eğitim öğretim  yılında  bir  yetenek  alanından  BİLSEM’e  kayıt  hakkı  kazanmış  ise  bu  yıl  da  başka  bir  yetenek alanından aday gösterilebilir.  

5. Gözlem formu doldurulduktan ve kaydetme işlemi tamamlandıktan sonra raporlama  butonuna tıklanıp öğrencinin aday gösterildiği yetenek alanları ile ilgili iki çıktı alınacak  ve bu belgeler aday gösteren sınıf öğretmeni ile okul idarecisi tarafından imzalanacaktır.  Okul  idaresi  raporun  bir  örneğini  imza  karşılığında  veliye  teslim  edecek,  bir  örneğini  okulda muhafaza edecektir. 

6. 1, 2 ve 3. sınıfa devam edip yetenek alanlarına göre aday gösterilen ve e‐okul sistemi  üzerinden  gözlem  formu  doldurulan  öğrencilerin  hangi  yetenek  alanından  aday  gösterildiği  04‐08  Aralık  2017  tarihinde  http://www.meb.gov.tr  internet  adresinden  duyurulacaktır.     

4.2. Tablet Bilgisayar Grup Tarama Uygulama Süreci ve Sonuç Açıklama 

1. Tablet  bilgisayar  grup  tarama  uygulamasına  1,  2  ve  3.  sınıf  düzeyinde,  sınıf  öğretmenleri  tarafından  yetenek  alanlarına  göre  aday  gösterilen  öğrenciler  girebilecektir.  

2. Grup  tarama  uygulamasına  girecek  öğrencilerin  randevuları  il  tanılama  sınav  komisyonu  tarafından MEBBİS/BİLSEM İşlemleri Modülü  üzerinden  11‐22  Aralık  2017  ÖNEMLİ:  Öğrencinin aday gösterildiği yetenek alanlarında bir değişiklik yapılması  söz konusu ise gerekli düzeltmelerin  04‐08 Aralık  2017  tarihleri arasında  e‐okul  sistemi  üzerinden  yapılması  gerekmektedir.  Belirtilen  tarihten sonra  öğrencinin  yetenek alanı ile ilgili herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır. 

ÖNEMLİ:    Bilim  ve  sanat  merkezleri  için  genel  zihinsel,  resim  ve  müzik  yetenek  alanlarından  aday  gösterilen  öğrencilerin  tamamı  grup  tarama  uygulamasına  girecektir. Grup tarama uygulamasına girmeyen öğrenciler bireysel değerlendirmeye  alınmayacaktır. 13  tarihleri arasında  hafta  sonları  09.30,  11.00,  12.30,  14.00,  15.30  saatlerinde günlük  5  oturum olacak şekilde planlanacaktır.  

3. Grup tarama uygulamasına girecek öğrencilerin uygulamaya giriş belgeleri 26 Aralık ‐  05  Ocak  2018  tarihleri  arasında  e‐okul  sistemi  üzerinden  yayımlanacaktır.  Belgeler  öğrenci velilerine imza karşılığında verilerek veliler bilgilendirilecektir.  

4. Tablet  bilgisayarla  yapılacak  grup  tarama  uygulaması  81  ilimizde,  il  tanılama  sınav  komisyonu tarafından belirlenen merkezlerde 06 Ocak – 04 Mart 2018 tarihleri arasında  yapılacaktır. 

5. Grup  tarama  uygulamasında  uygulama  yeri,  tarihi  ve  saati  öğrencilerin  kimlik  numaralarına tanımlanacaktır. Belirtilen yer, tarih ve saat dışında öğrenciler uygulamaya  alınmayacaktır. 

6. Grup tarama uygulamasında öğrencilerin sınıf düzeylerine uygun sorular sorulacaktır.  Puanlar  öğrencilerin  doğru  verdikleri  cevaplar  üzerinden  hesaplanacaktır.  Yanlış  cevaplar doğru cevaplara etki etmeyecektir.  

7. Grup  tarama uygulaması  tamamlandıktan sonra yetenek alanlarına göre belirlenen  baraj  doğrultusunda  bireysel  değerlendirmeye  hak  kazanan  öğrenciler  http://www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecektir. 

8. Grup  tarama  uygulama  sonuçları  09  Mart  2018  tarihinden  itibaren  öğrenci  kimlik  numarası ile http://www.meb.gov.tr adresinden öğrenilebilecektir. 

4.3. Bireysel Değerlendirme ve Sonuç Açıklama  Grup  tarama  uygulama  sonuçları  açıklandıktan  sonra  Genel  Müdürlük  tarafından  yetenek  alanlarına  göre  belirlenen  puan  barajını  geçen  öğrenciler  yine  yetenek  alanlarına  (genel  zihinsel,  resim,  müzik)  göre  bireysel  değerlendirmeye  alınacaktır.  Bireysel  değerlendirmeye  hak  kazanan  öğrencilere  il  tanılama  sınav  komisyonu  tarafından  MEBBİS/BİLSEM  İşlemleri  Modülü  üzerinden  yer,  tarih  ve  saat  bilgileri  belirtilerek randevu verilecektir.   

 Bilsem Ücretsiz Online Demo Ders İçin Tıklayınız

4.3.1. Genel Zihinsel Yetenek Alanında Bireysel Değerlendirme  

1. Genel  zihinsel  yetenek  alanında  bireysel  değerlendirmeye  hak  kazanan  öğrencilerin randevu bilgileri 27 Mart 2018 tarihinden itibaren e‐okul sisteminde  yayımlanacak ve öğrenci velisine okul müdürlüğü tarafından bildirilecektir.   

2. Genel zihinsel yetenek alanında yapılacak bireysel değerlendirmeler 02 Nisan 2018  tarihinde başlayıp 08 Haziran 2018 tarihinde tamamlanacak şekilde planlanacaktır.  

3. Genel zihinsel yetenek alanında yapılacak değerlendirmeler, öncelikle rehberlik ve  araştırma merkezlerinde; bu merkezlerin uygun olmaması durumunda ise bilim ve  sanat merkezlerinde yapılacaktır.  

4. Genel zihinsel yetenek alanında yapılacak bireysel değerlendirmelerin sonuçları,  değerlendirmeyi  yapan  uzman  tarafından  MEBBİS  üzerinden  aynı  gün  içinde  sisteme girilecektir.  5. Genel zihinsel yetenek alanında yapılan bireysel değerlendirme sonuçları internet  ortamında açıklanmayacaktır. 

4.3.2. Resim Yetenek Alanında Bireysel Değerlendirme  

1. Resim yetenek alanında bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerin uygulama  yeri, tarihi ve saatine ilişkin açıklamaların yer aldığı belge 27 Mart 2018 tarihinden  itibaren  e‐okul  sisteminde  yayımlanacak  ve  öğrenci  velisine  okul  müdürlüğü  tarafından bildirilecektir.   

2. Resim yetenek alanında özel yetenekli olduğu düşünülen öğrencilerin tanılamaları  ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi’nin 32.  maddesine göre oluşturulan komisyon, BİLSEM’lerin ve diğer okul/kurumların ilgili  alan öğretmenlerinin dâhil olduğu  5 asıl üyeden oluşur. Aynı usulle  5 yedek üye  belirlenir. 

3. Görsel sanatlar yetenek/beceri değerlendirme komisyonu, resim yetenek alanında  aday  gösterilen  öğrencilerin  bireysel  incelemelerini  Genel  Müdürlük  tarafından  belirlenen ölçütler doğrultusunda yapacaktır. 

4. Resim  yetenek  alanında  bireysel  değerlendirmeler  Genel  Müdürlük  tarafından  illere resmî yazı ile bildirilen tarihlerde merkezî olarak yapılacaktır.  

5. Resim  yetenek  alanında  yapılacak  değerlendirmelerin  sonuçları  görsel  sanatlar  yetenek/beceri komisyonu tarafından MEBBİS üzerinden girilecektir.  

4.3.3.  Müzik Yetenek Alanında Bireysel Değerlendirme 

1. Müzik yetenek alanında bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerin uygulama  yeri, tarihi ve saatine ilişkin açıklamaların yer aldığı belge 27 Mart 2018 tarihinden  itibaren  e‐okul  sisteminde  yayımlanacak  ve  öğrenci  velisine  okul  müdürlüğü  tarafından bildirilecektir.   

2. Müzik alanında özel yetenekli olduğu düşünülen öğrencilerin tanılamaları ile ilgili iş  ve işlemleri yürütmek üzere Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi’nin 33. maddesine  göre  oluşturulan  komisyon  BİLSEM’lerin  ve  diğer  okul/kurumların  ilgili  alan  öğretmenlerinden  olmak  üzere  5  asıl  üyeden  oluşur.  Aynı  usulle  5  yedek  üye  belirlenir.  3. Müzik  yetenek/beceri  değerlendirme  komisyonu, müzik  yetenek  alanından  aday  gösterilen  öğrencilerin  bireysel  incelemelerini  Genel  Müdürlük  tarafından  belirlenen ölçütler doğrultusunda yapacaktır. 

4. Müzik yetenek alanında bireysel değerlendirmeler 02 Nisan 2018 tarihinde başlayıp  08 Haziran 2018 tarihinde tamamlanacak şekilde planlanacaktır. 

5. Müzik yetenek alanında yapılacak değerlendirme sonuçları müzik yetenek/beceri  değerlendirme komisyonu tarafından MEBBİS üzerinden girilecektir.          

4.4. Bilim ve Sanat Merkezlerine Yerleştirme ve Kayıt İşlemleri

1. Bilim  ve  sanat  merkezlerine  yerleştirme  sonuçları,  bireysel  değerlendirmeler  08  Haziran  2018  tarihinde  ülke  genelinde  tamamlandıktan  sonra  20  Haziran  2018  tarihinde http://www.meb.gov.tr adresinden açıklanacaktır.   

2. Bilim  ve  sanat  merkezlerine  yerleşmeye  hak  kazanan  öğrenciler  16  Temmuz‐31  Ağustos 2018 tarihleri arasında bilim ve sanat merkezine kayıtlarını yaptıracaklardır

5. BİLSEM SINAV İTİRAZLARI 

5.1. Tablet Bilgisayar Grup Tarama Uygulamasına İtiraz 

1. Tablet bilgisayar ile yapılan grup tarama uygulama sonucuna ilişkin itirazlar 12‐16 Mart  2018  tarihleri  arasında  MEB  Destek  Hizmetleri  Genel  Müdürlüğü  Döner  Sermaye  İşletmesinin  T.C.  Ziraat  Bankası,  Türkiye  Vakıflar  Bankası  ve  Türkiye  Halk  Bankasından  herhangi birine kurumsal tahsilat programı aracılığıyla 20 TL (yirmi TL KDV dâhil) yatırılarak  öğrenci velisi tarafından http://esinav.meb.gov.tr/ adresinden yapılacaktır. 2. Tarafımıza iletilen itirazlar değerlendirildikten sonra yine aynı sistem üzerinden veliye  bilgilendirme yapılacaktır. 

5.2. Bireysel Değerlendirme İtiraz 

1. Genel  zihinsel,  resim  ve müzik  yetenek  alanında  yapılan  bireysel  değerlendirmelere  ilişkin itirazlar, sonuçların http://www.meb.gov.tr adresinden yayımlanmasından itibaren  2127 Haziran 2018 tarihleri arasında öğrenci velisi tarafından il millî eğitim müdürlükleri  il tanılama sınav komisyonlarına yapılacaktır.  

2. Komisyonlar bireysel değerlendirme  sonuçlarına itirazları değerlendirip itiraz  sonucu  ile ilgili olarak veliyi bilgilendireceklerdir.  

3. Genel Müdürlüğe yapılan itirazların cevaplanmasında genel evrak kayıt tarihi dikkate  alınacaktır. 

4. Süresi geçtikten  sonra yapılan itirazlarda öğrenci T.C. kimlik numarası belirtilmeyen,  imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır. 

5. Faksla ve e‐posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.

 

 Bilsem Ücretsiz Online Demo Ders İçin Tıklayınız

Search